© 2021 Olga Novokhatska

Etude du bistrot, 41x33 cm

Vendu